Skip to main content

Как да програмирате скенер Uniden Bearcat BC350A

Базовият скенер Uniden Bearcat BC350A ви позволява да сканирате канали на пет отделни сервизни банки, както и собствена персонализирана банка. Можете да запазите любимите си честоти в една единствена банка за лесно сканиране или сортиране на честотите в банките въз основа на вида на аварийното реагиране. BC350A поддържа 11 ленти за разширяване на възможностите за сканиране.

кредит: Hemera Technologies / PhotoObjects.net / Getty Images

Етап 1

Натиснете "Задръж", когато скенерът спре на честота, която искате да съхраните. Внимавайте за иконата "HOLD" на екрана.

Стъпка 2

Натиснете "PROG", за да влезете в режим на програмиране. Потърсете за мигащ индикатор "CH" на екрана, за да потвърдите, че сте влезли в режима на програмиране. Натиснете "POLICE", "FIRE" или "PRIVATE", за да изберете лентата, в която искате да се съхранява честотата.

Стъпка 3

Натиснете "PROG", за да излезете от режима на програмиране, след като сте запазили всички честоти, които искате да запазите.